Samstag, 19. Januar 2008

Miljømærkat til biler i Berlin fra 1.1.2008

Hvis du komme til Berlin i bil, skal du fra d. 1.1.2008 have en miljømærkat på din bil. (Dette gælder også i Köln og Hamburg).
Berlin har oprettet 3 forskellige miljøzoner, en rød, en gul og en grøn. Zonerne har til formål at sænke finstøvbelastningen i de større byer og dermed at forbedre miljøet. Køretøjer med høje emissionsværdier for finstøv, der får tildelt en gul eller en rød mærkat, må kun i begrænset omfang eller slet ikke passere grænsen til miljøzonerne.
Kørsel uden mærkat i miljøzonerne straffes med en bøde på 40 Euro og med et point i det tyske trafikcentralregister.

Miljømærkaterne kan købes på de fleste værksteder og indregistreringssteder i Tyskland eller bestilles via internettet på www.umwelt-plakette.de
Hos FDM kan man få mere information her.

Keine Kommentare: